Aristoteles ihmisenä ja ajattelijana. FiloCafe -ilta 14.11.2017

FM, terveydenhuollon lehtori Kaisa Pakkala alustamassa keskusteluja FiloCafe -illassa kertomalla Aristoteleestä, hänen elämästään ja ajattelustaan Pienessä Kirjapuodissa 14.11.2017.

Alustus synnytti vilkkaan ja monitahoisen keskustelun, jossa sivuttiin mm. kysymyksiä maahanmuutosta, vaihtoehtoisen historian mahdollisuudesta ja orjuuden alkuperästä.

Kiitos kaikille mukana olleille ja erityiskiitos alustajalle!

Alustuksen teemoja

 • Aristoteleen ( 384 -322 e.kr.)  elämänkulkua: Lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja loppuelämä
 • Kaksi antiikin suurinta ajattelijaa: Platon ja Aristoteles ja heidän keskinäinen suhteensa 
 • Ihmiselämän tarkoitus on elää onnellinen elämä ja tulla hyväksi ja onnelliseksi ihmiseksi 
 • Ihmisen potentiat hamuavat kohti aktualisoitumistaan
 • Ihminen on luonnostaan sosiaalinen, mutta yhteisössä eläminen edellyttää eetttisiä ja sosiaalisia pelisääntöjä
 • Luonteen ja järjen hyveiden kehittäminen 
 • Aristoteleen etiikkaa
 • Tieteellinen tieto ja kokemukseen perustuva käytännöllinen järki
 • Aristoteleen keskitien oppi käytännön elämässä
 • Praktinen syllogismi ajatuksesta, arvostuksesta ja aikomuksesta toimintaan ja  itse tekoon
 • Aristoteleen oppi neljästä syystä: muotosyy, päämääräsyy, vaikuttava syy ja ainesyy
 • Aristoteleen teologiaa ja metafysiikkaa: Liikkumaton liikuttaja, Jumala kaiken takana ja käynnistäjänä
 • Tuomas Akvinolainen (1225-1274) toi Aristoteleen opit katoliseen kirkkoon keskiajalla
 • Aristoteleen runousoppi
 • Aristoteleen merkitys ja henkinen perintö

 

Koko syksyn ohjelma katso tästä.