Mihin filosofinen elämäntapa on hävinnyt? FiloCafe -ilta 12.9.2017

Heikki Vuorila alustamassa keskusteluja Pienessä Kirjapuodissa

Filosofi FM Heikki Vuorila alusti pohdintateemaa, jonka hän oli otsikoinut ”Mihin filosofinen elämäntapa on hävinnyt?” Kysymys liittyi osaksi myös toiseen kysymykseen eli siihen, että voiko filosofi parantaa ihmisten elämänlaatua ja itseymmärrystä. Ja jos voi, niin miten silloin filosofin pitäisi ymmärtää oman tehtävänsä filosofina?

Keskustelut teemat ympärillä olivat alusta alkaen vilkkaat. Alustus kiinnosti. Lopullista vastausta ei oikeastaan edes haettu. Tämä vain lisäsi asian kiinnostavuutta ja antoi näin lisäeväitä jatkopohdiskeluille. Kaikki oikeastaan pelkistyi peruskysymykseen: mitä filosofia on?

Kiitos kaikille osallistuneille ja erityisesti alustajalle Heikki Vuorilalle!

Vuorila tarkasteli illan aihetta kahdesta eri näkökulmasta:

Ranskalaisen Pierre Hadotin (21.2.1922 – 24.4.2010) ajatusta siitä, että filosofia oli antiikin Kreikassa ja Roomassa elämäntapa, mutta vuosien saatossa filosofian merkitys elämäntapana on hävinnyt.

Israelilais-amerikkalaisen filosofin Ran Lahavin näkemystä, jossa filosofian harjoittaminen voidaan ymmärtää filosofin itsensä kontemplatiivisena prosessina.

Vuorila peilasi Hadotin ja Lahavin käsityksiä filosofisesta elämäntavasta ja filosofian harjoittamisesta omiin vuosien saatossa muotoutuneisiin näkemyksiin.

Lisätietoja löytyy esimerkiksi seuraavista linkeistä:

Heikki Vuorila on Turun FiloCafen perustaja. Tietoja hänestä löytyy hänen nettisivuiltaan, sivut löytyvät tästä.
Pierre Hadot, ks. esim. tästä.
Ran Lahav, ks. esim. tästä.
Pieni Kirjapuoti, ks. tästä.
FiloCafe – illan tapahtumasivu  Facebookissa löytyy tästä.