SHAKTI INTIALAISESSA AJATTELUSSA

Tammikuun FiloCafe -ilta Pienessä Kirjapuodissa 3.1.2019 kello 17.00 – 18.30

Aiheesta alustaa FT Sari Mattila. Sarin filosofinen mielenkiinto on ollut dialogin käytännön sovellutuksissa ja hermeneutiikassa, intialaisessa ajattelussa ja sen tuomisessa käytännön tasolle.

Oviraha 5 euroa, sisältää kahvin tai teen.

Tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja hakemaan uusia ajatuksia!

Tilaisuus on jo pidetty. Kiitos kaikille osallisille aktiivisesta osallistumisesta!

Seuraava FiloCafe -ilta on 12.2.2019. Matti Taneli alustaa tilaisuudessa Kantin ajatuksista saavuttaa ikuinen rauha valtioiden kesken. Tervetuloa silloin!

Sari Mattila esittelee teemansa seuraavasti:

Intialaisessa ajattelussa jumalattaret ovat voimakkaasti esillä. Olen kokenut intialaisen ajattelun ja filosofian hyvin käytännönläheiseksi ja suoraan omaan elämään liittyväksi. Jos yleistän, intialainen ajattelu on hyvin kokonaisvaltaista ja tuo esiin yhteyden äiti maahan ja siihen että kaikessa tulee vallita tasapaino, on se sitten ayurveda, yoga, tantra tai tasapaino feminiinisen / maskuliinisen välillä. Shakti ja Gaia, kreikkalainen äiti maa hahmo, ovat monella tapaa “sukulaissieluja”.

Shakti edustaa feminiinistä prinsiippiä sen alkukantaisimmassa muodossa ja vie meidät tantran maailmaan. Shakti kuvaa energiaa, luovaa voimaa, jota ilman Shiva ei suorita tanssiaan. Shaktin ja Shivan liitto edustaa ihmisen olemispuolia: tietoisuutta (purusha) ja energiaa, luovuutta ja ilmentymistä (prakriti). Näiden kanssakäymissä elämä mahdollistuu. Tämän voi nähdä arkkityyppisenä liittona tai sitten elämän ilmentymisenä monella eri tapaa. Feminiininen on tässä kontekstissa aktiivinen, maskuliininen passiivinen.

Shakti ilmentyy monin tavoin arkipäivän Intiassa eli hänellä on monia eri puolia. Yhdeksän yön juhla (Navarathri) on yksi tällainen ilmentymä, jolloin tanssi ja osallistuminen monilla eri tavoilla yhdeksän yön aikana tuo esiin Shaktin eri puolia (joita edustaa eri jumalattaret). Jumalatar -palvonta on myös elävä traditio varsinkin Etelä-Intiassa. Monet tantran muodot ovat vanhempia kuin jooga (tai vähintään yhtä vanhoja) ja osa on siirtynyt myös buddhalaiseen perinteeseen (Tara -kultti).

Monella tapaa Shakti edustaa myös aiemmin unohtunutta ja nyttemmin uudelleen esiintulevaa tarvetta tutkia ja olla yhteydessä omaan sisäiseen feminiiniin. Tämä trendi on ollut nähtävissä jo muutaman vuoden ajan, eikä se ole rajoittunut vain filosofiaan vaan tulee esiin vahvasti myös organisaatioissa: näissä puhutaan enemmän tarpeesta psykologiseen turvallisuuteen, emootioiden ymmärtämisestä, yhteistyöstä, toisten kuuntelemisesta, heimoista ja uusyhteisöistä. Shakti myös mahdollistaa eri emootioiden kokemisen, koska intialainen panthenon antaa malleja erilaisille ilmaisuille.

Tavoitteenani tässä esityksessä on valottaa Shaktia muutamasta eri näkökulmasta (ajan puitteissa) ja miettiä filosofiaa (Philiaa Sophiaa) nimenomaan käytännönläheisenä suhteena maailmaan. Intialainen ajattelu on usein kosmista ja siihen liittyy ajatus maailmasta yhtenä isona kylänä. Maailmassa, missä agressiivisuus ja kilpailu ovat ilmentyneet enemmässä määrin viime aikoina, Shaktin tuoma harmonia ja elämäkeskeisyys ovat tervetulleita näkökulmia jokapäiväiseen elämään.

Tervetuloa hermeneuttiseen dialogikohtaamiseen!

Sari Mattila

PS. Kevätkauden 2019 koko ohjelman runko löytyy tästä.