RASISMI JA FILOSOFIA

Jani Sinokki

Tilaisuus pidetään syksyllä 2020; aika ja paikka vielä avoinna.

FT Jani Sinokki toimii ylipisto-opettajana Turun yliopiston filosofian oppiaineessa. Hänen väitöskirjansa koski René Descartesin mielenfilosofiaa, ja hän on toimittanut teoksen Rasismi ja filosofia (Eetos 2017). Sinokin tämän hetkinen tutkimus rasismin filosofiassa liittyy erityisesti rasististen yleistysten luonteeseen.

Sinokin alustus koskee rasistista ajattelua ja sen erityispiirteitä. Mikä erottaa rasistiset ajatukset ja näkemykset ei-rasistisista? Mikä tekee rasismista erityisen yhteiskunnallisen ongelman? Miksi rasismi on kiinnostava filosofinen kysymys?

Lue lisää