Mikä FiloCafe on?

Työryhmän jäsen Matti Taneli ja filosofian professori Juha Räikkä

FiloCafe on elämän perusasioita pohtiva keskustelufoorumi. Foorumin järjestämät FiloCafe -illat tarjoavat tilaisuuden kenelle tahansa kadulla kulkijalle ihmisestä ja elämästä kiinnostuneelle tulla mukaan kokemaan, kuuntelemaan, keskustelemaan ja hakemaan uusia ajatuksia kahvin/teen nauttimisen lomassa

FiloCafe -illat pidetään kevät- ja syyskausina keskiviikkoisin kello 19.30 – 21 .00 Turun kaupunginteatterin kulttuuriravintola Viidennellä näyttämöllä. Keskustelua johdattelevan alustuksen teema vaihtelee kunkin alustajan kiinnostuksen kohteesta riippuen.

Toiminnan ydinajatukset

FiloCafen tarkoituksena on tarjota ruohonjuuritason keskustelufoorumin ihmisille, jotka ovat kiinnostuneet pohtimaan erilaisia asioita. Kiinnostus asioihin ja maailman ilmiöihin on keskustelussa tärkeämpää kuin filosofinen erityistietämys.

Ajatuksena on edistää arkikielisen filosofian soveltamista ja hyödyntämistä akateemisen maailman ulkopuolella Antiikin Kreikan ja erityisesti Sokrateen antamien keskustelumallien pohjalta.

Toiminnassa uskotaan siihen, että asioiden pohtiminen yleisellä tasolla on merkityksellistä ja hyödyllistä niin keskustelijoille itselleen kuin heidän lähiympäristölleen.

Toiminnan historiasta

Toiminnan perustajana pidetään ranskalaista kirjailijaa ja filosofia Marc Sautet`a (1947 – 1998). Hän oli tarjonnut vuosina 1990 – 1991 maksullista filosofista konsultointia liikemiehille. Ajatus ei kuitenkaan saavuttanut erityistä menestystä.

Siitä Sautet`lle heräsi kuitenkin ajatus tarjota tila ja muut tarvittavat puitteet kenelle tahansa kokoontua pohtimaan filosofisluonteisia kysymyksiä kahvilamiljöössä. Ensimmäinen keskustelutilaisuus pidettiin Pariisissa 13.12.1992. Kun Sautet kuoli 1998, FiloCafeita oli toiminnassa jo 150 eri puolilla maailmaa.

Suomessa perustettiin ensimmäinen FiloCafe Helsinkiin keväällä 2000. Toiminnan aloittamisen taustalla oli erityisesti Sebastian Slotte. Hänen kauttaan toimintaan liittyi myös Kriittinen korkeakoulu ja sen opetusohjelmaan kuuluva Filosofinen praktiikka ja sitä edistävä yhdistys ja verkosto sekä vastaava ruotsinkielinen yhdistys Interbaas rf.

Toiminta Turussa

Turussa toiminta alkoi filosofien FT Sari Mattilan ja FM Heikki Vuorilan aloitteesta vuoden 2013 alusta. Molemmat ovat toiminnassaan keskittyneet filosofian lisäksi organisaation toiminnan kehittämisiin liittyviin kysymyksiin. Heikki Vuorilalla on lisäksi vankka filosofiseen praktiikkaan liittyvä tausta. Hän oli ollut aloituksen jälkeen vetovastuussa toiminnasta. Nykyisin toiminnasta huolehtii viisijäseninen työryhmä, johon kuuluvat Vuorilan lisäksi FM Kaisa Pakkala, KT Matti Taneli, FM Marita Airakorpi ja OTL Timo Leinonen.

Keskustelutilaisuuksia Turussa on ollut perustamisesta lähtien kahdesta viiteen niin kevät kuin syyskaudella. Keskustelujen teemat ovat vaihdelleet alustajien kiinnostuksesta riippuen. Runouden perusasiat ovat olleet korostuneesti esillä. Samalla Kotiseutuyhdistys Halinen-Räntämäki ry:n ylläpitämän nettisivuston koroinen.fi merkitys toiminnan tukena on kasvanut.

Timo Leinonen