Kokemuksia Yrjö Jylhän runoudesta

Turun Lausuntakerho ry:n tuottama runo- musiikkiesityksen KAIVO ensi esitys oli 27.9.2020 Martin kirkossa. Esitys oli vaikuttava. Seuraavassa kaksiosaisessa artikkelissa sivulla esitellään yhden katsojan, Irmeli Helinin ja sen jälkeen yhden esittäjän, Timo Leinosen kokemuksia ja ajatuksia heidän itsensä kertomina.

Esityksen perustana on Lasse Vahtolan käsikirjoitus Jylhän Talvisotaan liittyvästä Kiirastuli -runokokoelmasta. Esityksen ohjaaja ja kertoja Maaret Perälä on muokannut käsikirjoitusta uudistaen runojen esitysjärjestystä ja lisäten muutaman runon Jylhän muusta tuotannosta.

Musiikista ja lauluista vastasi The Blond Aleksandra, eli Auni Franti, Varpu Ruohonen ja Lasse Vahtola. Lausujina olivat Timo Leinonen, Matti Pennanen, ja Reijo Virtanen.

Lue lisää

Endymion John Keatsin (1795 – 1821) mukaan

Runoilija jonka nimi on kirjoitettu veteen, ehkä myös Auran veteen..

FiloCafe -ilta Sammakon Kirjakauppa & Kahvihuoneessa tiistaina 8.12.2020 kello 18.00 – 19.30

Joulukuun FiloCafe iltaa vietettiin klassillisen maailman runouden merkeissä. Runoesitysten, pohdinnan ja keskustelun kohteena oli John Keatsin Endymion runoelman I kirja, jonka Timo Leinonen on suomentanut.

Aluksi kääntäjä selvitti lyhyesti John Keatsin runoilijan elämää, runoutta ja käännöstyötään. Sen jälkeen Maaret Perälän ohjaama runoryhmä esitti valikoituja osia Endymion runoelmasta keskustelun pohjaksi.

Korona -rajoitusten takia tilaisuus pidettiin suljettuna työryhmän sisäisenä harjoittelu- ja keskustelutilaisuutena. Keskustelu oli vilkasta ja innostunutta antaen uskoa Endymion -hankkeen toteutumiselle.

Keskustelut jatkuvat. Seuraavaksi yritämme luoda esitykselle kehystarinan. jolle voisimme sitoa Keatsin Endymionin I kirjan runosäkeet helpommin avautuvaksi kokonaisuudeksi.

Alla on muutama osa näistä esitetyistä otteista runoelmasta.

Lue lisää

Filosofi Uuno Saarnio (1896 – 1977)

Jari Palomäki kertomassa Uuno Saarnion elämästä ja elämäntyöstä

FiloCafe -ilta Sammakon Kirjakauppa & Kahvihuoneessa tiistaina 10.11.2020 kello 17.00 – 18.30

FT, dosentti Jari Palomäki johdatteli keskusteluja otsakkeella ”Filosofi, matemaatikko, kirjastomies Uuno Saarnio (1896 – 1977)

Tilaisuus on nyt pidetty. Alustus oli kiinnostava ja ajatuksia herättävä. Kiitos kaikille osallisille!

Lue lisää

RASISMI JA FILOSOFIA

Jani Sinokki

FiloCafe -ilta Sammakon Kirjakauppa & Kahvihuoneessa tiistaina 13.10.2020 kello 17.00 – 18.30; teemana rasismi ja filosofia.

FT Jani Sinokki toimii ylipisto-opettajana Turun yliopiston filosofian oppiaineessa. Hänen väitöskirjansa koski René Descartesin mielenfilosofiaa, ja hän on toimittanut teoksen Rasismi ja filosofia (Eetos 2017). Sinokin tämän hetkinen tutkimus rasismin filosofiassa liittyy erityisesti rasististen yleistysten luonteeseen.

Tilaisuus on nyt pidetty. Kiitos kaikille osallisille! Jani Sinokin alustus oli ajatuksia selventävä (alustus löytyy tästä ) ja keskustelut kiinnostavia (ks. Timo Leinosen siitä laatima keskustelurunko tästä). Järjestely alustusten suhteen johtui siitä, että Jani Sinokille oli tullut este saapua paikalla näin korona-aikana.

Tervetuloa taas ensi kuussa kuuntelemaan, keskustelemaan ja hakemaan uusia ajatuksia!

Oviraha 5 euroa, sisältää kahvin tai teen.

Lue lisää

CICERON FILOSOFIAN JÄLKIVAIKUTUS

Veli-Matti Rissanen

Veli-Matti Rissanen aloittaa syyskauden FiloCafe -illat Sammakon Kirjakauppa & Kahvihuoneessa tiistaina 8.9.2020 kello 17.00 – 18.30.

FM Veli-Matti Rissanen on tuntiopettaja Turun yliopiston klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin oppiaineessa. Lisäksi hän suomentaa latinankielistä kirjallisuutta. Hänen erityisiä kiinnostuksen kohteitaan ovat Ciceron kirjeet ja filosofiset teokset sekä Ciceron jälkivaikutus.

Tilaisuus on nyt pidetty. Tilaisuus oli mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä. Kiitos kaikille mukana olleille!

Lue lisää

YRJÖ JYLHÄ – TAIPALEENJOEN RUNOILIJA

Runoilijan muotokuva

Runoilija ja kääntäjä Yrjö Jylhä syntyi Tampereella 1903 ja kuoli Turussa vuoden 1956 toiseksi viimeisenä päivänä. Eino Krohn luonnehtii Jylhää kuoleman runoilijaksi, jolle kuolema ja kärsimys olivat keskeiset teemat.

Tunsiko hän samalla itsensä vaeltajaksi, jolle oli annettu mahdoton tehtävä, josta hän kertoo runossaan Vaeltajalle?

Lue lisää

RASISMI JA FILOSOFIA

Jani Sinokki

Tilaisuus pidetään syksyllä 2020; aika ja paikka vielä avoinna.

FT Jani Sinokki toimii ylipisto-opettajana Turun yliopiston filosofian oppiaineessa. Hänen väitöskirjansa koski René Descartesin mielenfilosofiaa, ja hän on toimittanut teoksen Rasismi ja filosofia (Eetos 2017). Sinokin tämän hetkinen tutkimus rasismin filosofiassa liittyy erityisesti rasististen yleistysten luonteeseen.

Sinokin alustus koskee rasistista ajattelua ja sen erityispiirteitä. Mikä erottaa rasistiset ajatukset ja näkemykset ei-rasistisista? Mikä tekee rasismista erityisen yhteiskunnallisen ongelman? Miksi rasismi on kiinnostava filosofinen kysymys?

Lue lisää

CICERON FILOSOFIAN JÄLKIVAIKUTUS

Veli-Matti Rissanen

Veli-Matti Rissasen alustus Pienessä Kirjapuodissa on jouduttu peruuttamaan kahvilan toiminnan ennenaikaisen ja yllättävän lopettamisen takia.

Tilaisuus pidetään mahdollisesti 8.9.2020. Asiaan palataan, kun aika ja paikka on varmistettu.

FM Veli-Matti Rissanen on tuntiopettaja Turun yliopiston klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin oppiaineessa. Lisäksi hän suomentaa latinankielistä kirjallisuutta. Hänen erityisiä kiinnostuksen kohteitaan ovat Ciceron kirjeet ja filosofiset teokset sekä Ciceron jälkivaikutus.

Tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja hakemaan uusia ajatuksia!

Oviraha 5 euroa, sisältää kahvin tai teen.

Lue lisää

FILOSOFINEN PRAKTIIKKA – ATEENAN TOREILTA TURHUUDEN TURUILLE?

Tammikuun FiloCafe -ilta Pienessä Kirjapuodissa tiistaina 7.1.2020 kello 17.00 – 18.30.

Filosofi FM Heikki Vuorila selostaa alustuksessaan edustamaansa filosofista praktiikkaa, tämän filosofisen liikkeen lähtökohtia suhteessa antiikin retoriikan ja dialektiikan opettajiin, menestystä lupaaviin sofisteihin ja totuutta etsiviin opettajiin, filosofeihin, erityisesti Sokrateeseen ja Platoniin.

Heikki Vuorila pohtii tältä pohjalta sitä, voidaanko myös nykyfilosofit jaotella vastaavasti sofisteihin ja filosofeihin. Ja jos voidaan, niin ovatko filosofista praktiikkaa harjoittavat enemmän sofisteja kuin filosofeja?

Tilaisuus on pidetty. Kiitos kaikille osallisille kiinnostuksesta!

Lue lisää