Tulevaisuus. Ajattelu, mahdollisuudet ja vastuu.

Dosentti Veli Virmajoki

FiloCafe -ilta 17.4.2024 kello 19.30 – 21.00 Viidennellä näyttämöllä

Keskustelut alustaa Veli Virmajoki, joka on erikoistutkijana tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa ja tieteenfilosofian dosentti. Hän on tutkinut tieteen tulevaisuuden ennakointia, tieteen historiaa sekä menneisyyden ymmärtämistä.

Tilaisuus on nyt pidetty. Kiitos kaikille mukana olleille!

Veli Virmajoki kertoo alustuksensa teemasta seuraavaa: ”Tulevaisuus tulee tapahtumaan, mutta miten? Tulevaisuus on samaan aikaan osin annettu ja osin muovattavissa. Miten tulevaisuudesta voidaan saada tietoa, jos se muovautuu valintojemme myötä? Alustuksessa pohditaan sitä, mitä ja miksi tulevaisuutta ajatellaan ja miten sitä voidaan ajatella. Lisäksi pohditaan sitä, miten keskeisiä ’mahdollisuudet’ ovat toiminnassamme ja ajattelussamme.”