CICERON FILOSOFIAN JÄLKIVAIKUTUS

Veli-Matti Rissanen

Veli-Matti Rissasen alustus Pienessä Kirjapuodissa on jouduttu peruuttamaan kahvilan toiminnan ennenaikaisen ja yllättävän lopettamisen takia.

Tilaisuus pidetään mahdollisesti 8.9.2020. Asiaan palataan, kun aika ja paikka on varmistettu.

FM Veli-Matti Rissanen on tuntiopettaja Turun yliopiston klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin oppiaineessa. Lisäksi hän suomentaa latinankielistä kirjallisuutta. Hänen erityisiä kiinnostuksen kohteitaan ovat Ciceron kirjeet ja filosofiset teokset sekä Ciceron jälkivaikutus.

Tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja hakemaan uusia ajatuksia!

Oviraha 5 euroa, sisältää kahvin tai teen.

Marcus Tullius Cicero (106 – 43 eKr.) oli roomalainen valtiomies, puhuja, kirjailija, filosofi, jonka tuotanto käsittää retoriikan teoriaa käsitteleviä teoksia, puheita, filosofisia teoksia sekä laajan kirjejäämistön. Hänen filosofinen tuotantonsa käsittelee mm. etiikkaa, valtiofilosofiaa ja uskonnonfilosofiaa. 

Cicero ei ollut ns. ammattifilosofi eikä häntä ole syytä arvioida filosofina kreikkalaisessa mielessä vaan roomalaisen hengen mukaisesti yhteiskunnallisena ajattelijana, opettajana ja vaikuttajana ja humanistina.

Ciceron ajattelun katsotaan nojaavan vahvasti kreikkalaisiin esikuviin. Niinpä 1800-luvulta alkaen nykypäiviin saakka hänen filosofisia teoksia on pidetty filosofisesti miltei arvottomina muussa suhteessa kuin hellenistisen filosofian lähteenä.

Ciceron filosofisilla ajatuksilla on kuitenkin ollut merkittävä vaikutus myöhempiin ajattelijoihin. Haluan tuoda esiin joidenkin teemojen kautta (mm. luonnonoikeusajattelu) esimerkkejä Ciceron filosofian jälkivaikutuksesta.