ELÄMÄN EDELLYTYKSIÄ ETSIMÄSSÄ

Lokakuun FiloCafe -ilta Pienessä Kirjapuodissa 8.10.2019 kello 17.00 – 18.30

Tilaisuus on nyt pidetty. Keskustelu oli vilkasta ja maailmankäsitystä avartavaa.

Runot ja niiden lausunta täydensi kauniisti maailmankaikkeuden synnyn kertomusta sekä lähensi luonnontieteen perusteita filosofisiin pohdiskeluihin maailmasta ja ihmisestä siinä.

Tuntui kuin nytkin matka olisi ollut päämäärää tärkeämpi.

Kiitos kaikille osallistujille!

FT Kirsi Lehto

Lokakuun FiloCafe -illassa FT Kirsi Lehto esitteli uutta kirjaansa: Astrobiologia – elämän edellytyksiä etsimässä. URSA 2019.

Kirja tarjoaa vaikuttavan lukukokemuksen. Siinä selvitetään koko maailmankaikkeuden syntymekanismit ja toimintajärjestelmät elämän synnyn edellytyksinä nykytieteen valossa helposti avautuvalla kielellä.

Kirja on ikään kuin jatkoa suomalaisen kansainvälisestikin merkittävän tiedemiehen ja geologin Pentti Eskolan (1883- 1984) vuonna 1954 julkaiseman kirjan luonnontieteiden lähtökohdista Maailmankuvamme perusteet.

Astrobiologia on käsitteenä varsin tuntematon. Tästä seuraa helposti väärinkäsityksiä. Turun Sanomissa näin kävi kirjan arvioinnissa kuten ilmenee näistä lehtileikkeistä.