TAIDE FILOSOFIN SILMIN JA MIELIN

Marita Airakorpi

Syyskuun FiloCafe -ilta Pienessä Kirjapuodissa 10.9.2019 kello 17.00 – 18.30

FM Marita Airakorpi kertoo alustuksessaan filosofien käsityksistä taiteesta, sen merkityksestä ihmiselle sekä taiteen ja todellisuuden suhteesta.

Lähtökohtana on mm. J. E. Salomaan ajatus siitä, että kaikenkattava todellisuus koostuu kaikesta siitä, mikä voidaan ajatella olevaksi ja ei-olevaksi, mahdolliseksi tai mahdottomaksi.

Taiteen filosofiassa on taas väitetty, että ehdoton totuus näyttäytyisi tajunnalle näkymättömän kautta.

Mitä nämä ajatukset tarkoittavat käytännön elämässä?

Tilaisuus on nyt pidetty. Alustus synnytti vilkkaan keskustelun. Asia tuntui olevan keskustelijoille hyvin merkityksellinen ja tärkeä.

Kiitos kaikille osallisille!

Tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja hakemaan uusia ajatuksia taas lokakuussa!

Oviraha 5 euroa, sisältää kahvin tai teen.