VON WRIGHT JA HYVÄN MUUNNELMAT

Kesäkuun FiloCafe -ilta Pienessä Kirjapuodissa 4.6.2019 kello 17.00 – 18.30

OTL Timo Leinonen selvittää alustuksessaan filosofi Georg Henrik von Wright (1916 – 2003) elämää ja ajatuksia hyvän käsitteestä.

Tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja hakemaan uusia ajatuksia!

Oviraha 5 euroa, sisältää kahvin tai teen.

Tilaisuus on nyt pidetty. Kiitos kaikille osallisille!

Käsiteltyjä teemoja:

  • JOHDATTELUA
  • HYVÄ VÄLINEENÄ TAI TAITONA/KYKYNÄ,
  • HYVÄ JONKUN ASIAN HYÖDYLLISYYTENÄ TAI TERVEYDEN TILANA
  • HYVÄ MIELIHYVÄNÄ
  • HYVÄ IHMISELLE, MITÄ SE ON?
  • HYVÄ TEON/TOIMINNAN OMINAISUUTENA
  • HYVÄ IHMISEN KYKYNÄ/TAIPUMUKSENA/OMINAISUUTENA (HYVEENÄ)
  • HYVÄ JA VELVOITE KÄYTTÄYTYÄ TIETYLLÄ TAVALLA, ELI ARVON JA NORMIN VÄLISESTÄ SUHTEESTA
  • HYVÄ VELVOLLISUUDEN/VELVOITTEEN TAVOITTEENA
  • HYVÄ OIKEUDEN/OIKEUSJÄRJESTELMÄN PERUSTANA