Degrowth ajattelu ja J. E. Salomaan historianfilosofia. FiloCafe-ilta 12.12.2017

Tuomas Tiainen

 

Filosofi Tuomas Tiainen alusti keskusteluja FiloCafe -illassa tiistaina 12.12.2017 kello 17.00 – 18.30 Pienessä Kirjapuodissa teemasta Degrowth -ajattelu J. E. Salomaan historianfilosofian valossa. Alustus käynnisti vilkaan keskustelun osallistujien kesken. Osallistujia oli kaikkiaan 15.

Kiitos kaikillle osallistujille ja tervetuloa seuraavaan FiloCafe – iltaan 9.1.2018!

Degrowth – liikkeen edustaman ajattelun mukaan yhteiskuntien talouden ei tulisi perustua kasvun vaatimukseen. Kasvua pidetään kuitenkin yleisesti itsestään selvänä vaatimuksena ja Degrowth -liikettä on kritisoitu siitä, että siinä esitetään vain ihanteellinen päämäärä, mutta ei keinoja, miten tämä päämäärä olisi ylipäänsä saavutettavissa.

Jatkuva kasvu ei myöskään tunnu yhteensopivalta niiden monien rajoitusten kanssa, joita ihmiskunnalla on maapallolla kohdattavana. Olisiko mahdollista ratkaista jatkuvan kasvun vaatimuksesta syntyvät ristiriidat yksinkertaisesti sillä, että tästä vaatimukseta luovutaan? Mutta mitä sen tilalle tulisi asettaa? Tarjoaako ihmiskunnan historia avaimia vastata tämäntyyppisiin kysymyksiin?

Filosofi J. E. Salomaa (1891 – 1960) pohti aikanaan historian kulkua ja siinä havaittuja yleisiä lainalaisuuksia. Tilaisuudessa pyritään valaisemaan sitä, löytyykö Salomaan pohdinnoista jotakin, mikä toisi hiukan lisävaloa tämäntyyppisiin ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta suurin kysymyksiin.

Tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja sitä kautta löytämään uusia ajatuksia!

Oviraha 5 euroa, sisältää kahvin tai teen.

Joulukuun FiloCafe – ilta on samalla avaus ensi vuonna pidettävälle kaksiosaiselle J. E. Salomaa -symposiumille, ks. tästä.

Lisätietoja:

Suomen Degrowth – liikkeestä, ks. tästä.
Tietoja Salomaasta ja ajattelustaan ja historiafilosofiastaan:
https://fi.wikipedia.org/wiki/J._E._Salomaa
http://filosofia.fi/node/2410
Salomaa, J.E.. Historia ja nykyaika. Historianfilosofian ääriviivoja. Toim. Valta, Reijo ja Koikkalainen, Riitta. Kampus Kustannus, Jyväskylä. 2000.