MAAILMANKAIKKEUDEN TODELLISUUTTA KARTOITTAMASSA

Astrobiologi, FT Kirsi Lehto

FiloCafe -ilta 28.2.2024 kello 19.30 – 21.00 Turun kaupunginteatterin Viidennellä näyttämöllä

Astrobiologi, FT Kirsi Lehto johdattelee keskusteluja kohti maailmankaikkeuden todellisuutta tiedon rajoilla saakka runojen kautta ja avulla:

Keskustelun aiheena on ihmisten kokema todellisuus. Kirsi Lehto pohtii miten me rakennamme maailmankuvaamme, ja miten hahmotamme todellisuutta. Yksi tärkeä rakennuselementti näissä mielikuvarakennelmissa on tutkittu tieto, eli faktat ja tosiasiat, mutta niiden ohella itsekunkin oma todellisuus muodostuu myös monista muista elementesitä kuten kulttuuriperinnöstä, omista ja yhteisön uskomuksista, tunteista ja kokemuksista. 

Näitä tuntemuksia ja ihmetyksen aiheita voi tuoda myös tutkitun tiedon rajamaille. Siinä kohtaa ihminen on suuren tuntemattoman äärellä, ja myös tämä tuntematon muuttuu osaksi maailmankuvaa. Tuntematonta on vaikea pukea tarkoiksi sanoiksi, mutta sen äärellä voi pysähtyä, ja sitä voi hahmotella vaikkapa runojen avulla.

Tilaisuus on pidetty. Kiitos kaikille osalliselle!

Viime syksyn peruuntuneen illan esittely oli seuraavanlainen:


”Historia vie meidät ihmeiden äärelle: monet asiat ovat hyvin ihmeellisiä. Itseasiassa, kun pysähdymme hiukan perusteellisemmin pohtimaan asioiden alkusyitä  ja kehityskulkuja, niin jopa kaiken olemassaolo on perin ihmeellistä! Jo koko maailman synty alkuräjähdyksessä on käsittämättömän ihmeellinen tapahtuma (kosmologia ei toistaiseksi ota kantaa sen alkusyihin, eikä sen varhaisimpia vaiheita osata hyvin selittää!). Myös se, että maailma on kehittynyt juuri nykyisenkaltaiseksi, kaikkine luonnonlakeineen ja ominaisuuksineen, on perin ihmeellistä.

Toisaalta maailman täytyy olla juuri tällainen, jotta elämää ylipäätään voi olla olemassa. Myös Maa-planeetan ja sen eliökunnan kehityshistoria, vaihe vaiheelta, on johtanut siihen että eliökunta ja olosuhteet ovat nyt sellaiset kuin ne ovat, ja myös oma lajimme on olemassa. Ja toki ihmeellisiä asioita on tapahtunut myös pienessä mittakaavassa, itsekunkin lajin ja yksilön elämänhistoriassa, ja tapahtuu edelleen, harva se päivä. Kaikki nyt olemassa oleva on oman pitkän, ihmeellisen kehityshistoriansa tulosta.

Kaiken olemassaolon ihmeellisyyttä ei voi pukea tarkoiksi sanoiksi, mutta sen äärellä voi pysähtyä, vaikkapa runojen avulla olevaista ihmetellen ja hahmotellen.”

Kirsi Lehto vieraili FiloCafe -illassa viimeksi 8.10.2019. Teemana oli hänen uusi kirjansa Astrobiologia – elämän edellytyksiä etsimässä, ks. tästä. Kirja oli samalla sukellus maapallon historiaan. koko 5 miljardin vuoden ajalta. Kaikki ainesosat tuntuivat olevan ikuisessa kiertokulussa kiertoaikojen vaihtuessa aineosasta riippuen.

Maailmankaikkeudessa ainesosien ja energiamuotojen jatkuva kiertokulku ja muutosta merkitsevät käännepisteet määrittänevät pitkälti myös koko maailmankaikkeuden historian kulun. Nämä ovat asioita, joissa liikutaan aivan muualla kuin ihmisen kokemusmaailmassa. Kirsi Lehto nimittäin näitä asioita elämän ihmeellisyyksiksi, joita ei juuri voi pukea sanoiksi. Ne voidaan kuitenkin tehdä ymmärrettävimmiksi pysähtymällä niiden ääreen runojen kautta.

Illan haasteena on myös pyrkiä ymmärtämään näiden ihmeellisyyksien (jatkuva kiertokulku ja käännepisteet) peruslogiikkaa runojen lisäksi myös keskustelujen avulla. Lähtökohtina on ajatus siitä, että olemme osa tätä kiertokulkua, nämä asiat ovat pääosin käsityskykymme ulkopuolella ja tietomme niistä ovat ja tulevat olemaankin väistämättä vajavaisia, mutta keskustelut helpottavat meitä ymmärtämään näiden ilmiöiden peruslogiikkaa.

Tervetuloa kokemaan, keskustelemaan ja saamaan uusia ajatuksia! 

Oviraha 5 euroa, johon sisältyy kahvi tee