Taideteos Wagnerin mukaan

FiloCafe -ilta 7.6.2023 kello 19.30 – 21.00 Turun kaupunginteatterin Viidennellä näyttämöllä

Eurajoki Bel Canton esittäjäryhmä Eurajoen kirkossa 14. 4. 2023 Tristan ja Isolde -esityksensä jälkeen kiitoksia vastaanottamassa. Esityksen jälkeen oli helppo ajatella, että Wagner oli onnistunut luomaan suunnitelmansa mukaisen taideteoksen. Se oli kaunis ja puhutteleva.

Timo Leinonen kertoo Richard Wagnerin (1813 – 1883) esseestä Tulevaisuuden taideteos vuodelta 1850. Wagner kirjoitti sen maanpaossa Saksasta osallistuttuaan toukokuun vallankumoukseen Dresdenissä 1848. Tätä kirjoitusta voi pitää ikään kuin ohjelmakirjoituksena Wagnerin myöhemmille suurille oopperoille, erityisesti Tristan ja Isoldelle, jonka kantaesitys oli 1865.

Wagner kirjoitti itse oopperoiden libretot. Myös tämä tutkittava kirjoitus käsittelee niin säveltämistä kuin tekstien luomista oopperoihin. Leinonen keskittyy käsittelemään kirjoituksen sisältöä yleensä, runouden ja säveltämisen suhdetta, filosofien, ennen kaikkea Schopenhauerin (1788 – 1860) vaikutusta sekä Leo Tolstoin (1828 – 1910) ankaraa kritiikkiä Wagnerin oopperoita kohtaan.

Tervetuloa kokemaan, keskustelemaan ja saamaan uusia ajatuksia! 

Oviraha 5 euroa, johon sisältyy kahvi tee

Lisätietoja:

Timo Leinosen tulkinta Wagnerin kirjoituksesta Tulevaisuuden taideteoksesta löytyy tästä. Wagner päättää pohdintansa Tulevaisuuden taideteoksesta:

Runoilijan työtä ajaa eteenpäin kaipuu kohti täydellistä tunneilmaisua. Hän löytää lopuksi sen pisteestä, missä hänen säkeensä heijastuvat musiikin sointujen merestä melodioiden lailla. Tähän mereen hänen on päästävä. Vain tämän sointujen meren peilikuvasta hän kykenee näkemään kuvajaisen kaipuunsa kohteesta. Tätä merta hän ei kuitenkaan voi luoda omasta tahdostaan, eikä se myöskään voi olla hänen määräysvaltansa alla.

Tulevaisuus ei ole runoilijan määrättävissä. Nykypäivän runoilijan työstä voi kuitenkin tulla siemen huomispäivän kulttuurin kehitykselle, ja vielä sen kaikkein tärkeimmille piirteille.  Nykypäivän taiteilija luo tulevaisuuden taideteoksen. Se on tulevaisuudessa sitä, mitä se ei vielä voi olla. Vain ottamalla tämä taideteos haltuun tulevaisuudessa elämä voi olla täysin sitä, mitä se voi parhaimmillaan olla. Teoksen synnyttää nykyhetken taiteilija, jolla on intuitio tulevaisuudesta ja kaipuu sisällyttää työnsä intuitionsa kohteeseen. Vain yksi voi tehdä tämän: Taiteilija.

Tolstoin taidekäsitys ja ankara kritiikki Wagnerin oopperoita kohtaan

Tolstoin taidekäsitys ja kritiikki Wagnerin oopperoita kohtaan löytyy tästä