Oikeusvaltion ja demokratian tulevaisuus? 

Oikeushistorian professori (emeritus) Jukka Kekkonen

Historian analyysi ja diagnoosi tästä ajasta

FiloCafe-ilta Turun kaupunginteatterin Viidennellä näyttämöllä 12.10.2022 kello 19.30 – 21.00

Alustaja esittelee itsensä:

Oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori (emeritus), HY. Oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani 2004-2010 ja HY:N hallituksen jäsen 2010-2021.

–          Tutkija ja opettaja henkeen ja vereen: 15 kirjaa, yli 500 artikkelia, 14 ohjattua väitöskirjaa (edelleen ohjaan 10 väitöskirjaa)

–          Keskeisiä teemoja oikeusvaltio ja sen historia, kriisit ja oikeus sekä kontrollipolitiikan historia

–          Paavo Lipposen mukaan yksi maan johtavista julkisista intellektuelleista: aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija

Urani ajan olen puolustanut oikeusvaltion ja demokratian periaatteita. Samoin yliopiston perusarvoja kuten autonomiaa ja kriittistä ajattelua.

Tilaisuus on jo pidetty. Kiitos kaikille osallisille!

Oikeusvaltio

Oikeusvaltio rakentuu oikeusvaltioperiaatteelle. Se on yksi Euroopan unionin perusarvoista. Euroopan yhteisössä käydään jatkuvaa keskustelua siitä, onko jokin jäsenvaltio rikkonut jossakin toimessaan oikeusvaltioperiaatetta.

Euroopan yhteisön ulkopuolelta jo pienelläkin tarkastelulla löytyy valtioita, joiden päätökset eivät juuri noudata kyseistä periaatetta. Varsinkin näin tapahtuu sellaisissa maissa, joita voidaan luonnehtia autoritäärisiksi hallintotavaltaan. Toisin sanoen hallintovalta nojaa jonkun yksilön tai ryhmän auktoriteettiin, eikä niinkään kaikkia mahdollisimman yhtäläisesti kohtelevaan lakiin. 

Maailmassa aitojen oikeusvaltioiden määrä on vähentynyt 2000-luvulla. Niitä on enää noin 20 – 25. Nyt kysymys kuuluukin: Voiko koko periaate menettää merkityksensä, voiko se näin ikään kuin murentua? Tapahtumat Yhdysvalloissa viime presidenttivaalien jälkeen synnyttivät tässä suhteessa vakavan huolen.

Oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden emeritus professori Jukka Kekkonen tarkastelee alustuksessaan kysymystä historian valossa: mitä historia on tässä suhteessa opettanut? Ovatko historian kulussa vankasti lakiin nojaavat hallintotavat muuntuneet auktoriteetteihin nojaaviksi? Ja jos näin on tapahtunut, onko löydettävissä jokin yhteinen piirre näissä murrosprosesseissa?

Professori Jukka Kekkonen on tutkinut erityisesti yhteiskunnan kriisiytymisprosesseja. Hänen päätutkimuskohteensa on vertaileva tutkimus kriisien vaikutuksesta oikeuteen. Sitä kautta hän on saanut todellisuuteen vankasti pohjautuvan tuntuman siitä niistä lainalaisuuksista, jotka ovat tunnusomaisia yhteiskuntien sisäisten kriisien eskaloitumisesta aina sisällissotiin saakka. 

Tervetuloa kokemaan, keskustelemaan ja saamaan uusia ajatuksia!

Oviraha 5 euroa, johon sisältyy kahvi tai tee.

Mediatiedote 10.10.2022 ks. tästä.