MIELENRAUHA SPINOZAN MUKAAN

Kaisa Pakkala

Lokakuun FiloCafe -ilta Pienessä Kirjapuodissa 9.10.2018 kello 17.00 – 18.30: Tunteiden hallinnasta pysyvään mielenrauhaan Benedictus de Spinozan (1632- 1677) filosofiassa

Tilaisuus on pidetty. Kiitos kaikille osallistujille!

FM, terveydenhuollon lehtori Kaisa Pakkala kertoo alustuksestaan seuraavaa:

Olen kevään FiloCafe -illassa 8.5. 2018 puhunut Spinozasta ihmisenä ja ajattelijana. Tällä kertaa pureudun siihen osaan, joka itseäni eniten kiinnostaa, elikkä mielen hallintaan ja pysyvän mielenrauhan saavuttamiseen Spinozan ajattelussa. Lyhyen elämänsä aikana tästä radikaalista itsevarmasta älyköstä sukeutui rauhallinen, hyväntahtoinen mies, jota voidaan pitää sekä positiivisen psykologian, että mielenterveystyön varhaisena edelläkävijänä 1600- luvulla.

Mielen hallintaa tarvitaan silloin, kun mieli vielä viihtyy alimmalla, irrationaalisen mielletiedon tasolla, mutta negatiivisen ja irrationaalisen ajattelun haitat on jo tiedostettu ja elämäntapaa halutaan muuttaa paremmaksi. Pysyvää mielenrauhaa aletaan kaivata siinä vaiheessa kun rationaalinen ja positiivinen taso on jo hallinnassa ja suurin elämänkiihko asettunut.

Spinozan menetelmä perustuu rationaalisen, aktiivisen ajattelun kehittämiseen, tahdonvoimaan ja itsekuriin. Ajatukset on siirrettävä pois negatiivisista kohteista ja suunnattava positiivisiin kohteisiin ja toimintaan.Ihminen ei saa säilöä ja ruokkia vihaa tai katkeruutta mielessään. Muuttamalla asennettaan itseensä, kanssaihmisiinsä ja elämään yleensä, hän vaikuttaa positiivisesti sekä omaan, että muiden elämään.

Paheita ja puutteita ei kannata murehtia, vaan sensijaan hyveitä ja ideaaleja.

Kaisa Pakkala