”OTA ELÄMÄ VAKAVASTI, AJATTELE NEGATIIVISTA”

Marraskuun FiloCafe -ilta Pienessä Kirjapuodissa 12.11.2019 kello 17.00 – 18.30

Tilaisuus on pidetty. Kiitos kaikille osallisille!

FiloCafe -illan esittely oli seuraavanlainen:

Suomen Filosofisen Yhdistyksen puheenjohtaja, uskonnon filosofian professori Sami Pihlström (1969 – ) on kirjoittanut esseekokoelman Ota elämä vakavasti, ajattele negatiivisesti. Kirja on julkaistu vuonna 2018.

Kirja synnytti laajaa kiinnostusta ja keskustelua. Kirja oli ikään kuin Pihlströmin vasta puheenvuoro muodikkaalle positiiviselle ajattelun valtavirralle, mitä Pihlström pitää liian pinnallisena ihmisen selviytymisen kannalta, kun nykyiset haasteet otetaan huomioon.

OTL Timo Leinonen selvittää alustuksessaan Pihlströmin esittämiä perusteluja negatiiviselle ajattelemiselle, ajattelun kohteita ja erityisesti sitä, mitä Pihlström oikeastaan kirjassaan tarkoittaa negatiivisella ajattelulla.

Leinonen selvittää lyhyesti myös, mitä aikoinaan Gottfried Leibniz (1646 – 1716) tarkoitti ajattelulla luodessaan ohjeet tehokkaalle ajattelulle sekä sitä, miten nykyinen tiede kuvaa ajattelua. Ajattelusta yleensä löytyy kirjoituksia tästä.


Tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja hakemaan uusia ajatuksia!

Oviraha 5 euroa, sisältää kahvin tai teen.