J. E. SALOMAA -SYMPOSIUMIN JÄLKIÄ

Elisa Lehti Liedon Oppaat ry:stä avaamassa tilaisuuden vieressä akateemikko Arto Salomaa.

J.E. Salomaa -symposiumiin kuuluva seminaari 24.3.2018 Liedon Kunnantalossa oli  seitsemäs vuosittaisessa symposiumien sarjassa.

Sarjan tarkoituksena on nostaa esille sellaisia menneen ajan kulttuurivaikuttajia, joilla on liittymä Aurajoen laaksoon, sen ihmisiin ja luontoon.

 Kaikki nämä vaikuttajat ovat kaikki eläneet aikana, jolloin maailma oli tyystin erilainen. Maailma koostui silloin ikään kuin suuremmista lohkoista.

Maailma oli tässä mielessä ikään kuin ymmärrettävämpi ja yksinkertaisempi. Tiedon määrän kasvun myötä maailmankuva tulee helposti itse kullekin pirstaleisemmaksi ja näkökulma supistuu.

Kun palaamme menneeseen, näiden kulttuurivaikuttajien maailmaan, heidän töihinsä, elämään ja ajatteluun, saamme perspektiiviä ymmärtää paremmin nykyaikaa.

Mitä laajemmalle sektorilla kykenemme tulevaisuutta hahmottamaan, sitä luottavaisempia voimme olla, koska sitä vähemmän satunnaiset, ehkä ikävätkin yksityiskohdat häiritsevät.

Symposiumien historia

Tähänastinen symposiumien sarjassa ovat olleet mukana seuraavat kulttuurivaikuttajat:

  1. Sarjan aloitti vuonna 2012 Erik Ahlman (1892 – 1952), kulttuurifilosofi, lähtöisin Metsämäen kartanosta.
  2. vuonna 2013 oli vuorossa Kaarlo Marjanen (1899 – 1984), ja ilmaisutaidon opetuksen merkkihenkilö Suomessa sekä erilaisten elämän perusasioiden mestarillinen kiteyttäjä Kaarlo Marjanen Prusin talosta.
  3. Vuonna, eli 2014 kuvanveistäjä Wäinö Aaltonen (1894 – 1966), joka ei ilmeisesti paljon esittelyä kaivanne, ja jota pidetään Suomen kansalliskuvanveistäjänä. Hänen hautamuistomerkkinsä on Maarian kirkon hautausmaalla
  4. Vuonna 2015 Aarne Michaél Tallgren (1885 – 1945), merkittävä arkeologi ja kotiseutuajattelun. perustan luoja, Maarian pappilan poika.
  5. Vuonna 2016 Jaakko Haavio (1904 – 1984), runoilija, Maarian kirkkoherra.
  6. Reformaatiovuonna, eli viime vuonna 2017 nimikkohenkilönä Mikael Agricola (1510 – 1557)
  7. kuluvana vuonna  J. E. Salomaa (1891 – 1960) Liedon Ankan kylästä, Ahlmanin aikalainen ja hänen laillaan Suomen merkittävimpiä kulttuuri- ja kasvatusfilosofeja.

Tilaisuuksissa on aina ollut myös kulttuurihenkilön suvun edustaja. Uskomme, että niin suvulla kuin paikkakunnalla on ollut iso vuorovaikutteinen merkitys näille kulttuurivaikuttajille.

Vuodesta 2014 lähtien mukana on ollut erillinen taiteellinen osio. Viimeksi ne on toteutettu Turun Lausuntakerho ry:n lausuntaesityksillä.  Ajatuksena on se, että taide ja tieto eivät ole toisiaan poissulkevia vaan toisiaan tarvitsevia ja täydentäviä.

Salomaa oli filosofi. Runous ja filosofia ovat yllättävän lähellä toisiaan: kumpikin yrittää lähestyä ihmisen elämään kuuluvia sellaisia asioita, jotka ovat ikään kuin tavanomaisen kielen ulottumattomissa. Hanke Runon ja filosofian rajalla selvittelyssä Salomaa symposiumin II osana syksyllä 2018

Alustajat ja teemat:

Akateemikko Arto Salomaa

J. E. Salomaan poika, akateemikko Arto Salomaa

Matti Taneli

Kasvatustieteen tohtori, filosofian opettaja Matti Taneli esitteli J. E. Salomaan kasvatukseen liittyvästä ajattelusta ja sen perusteista.

Heikki Vuorila

Filosofi Heikki Vuorila kertoi Salomaan ajatuksista kansanvalistustuksesta ja kansalaisten kasvatusihanteista. Vuorilan alustus löytyy tästä.

Tuomas Tiainen

Ympäristöfilosofi  Tuomas Tiainen kertoi  J. E. Salomaan historian ymmärryksestä

Mikko Leinonen

Tilaisuuden päätti filosofian tohtori Mikko Leinonen, joka vertasi Salomaan ja Erik Ahlmanin käsityksiä kulttuurista ja sen kehittymisestä erityisesti silmällä pitäen heidän aikalaiseensa, Oswald Spengleriin,.

Järjestäjät:

Tilaisuudet on rakennettu yhteistyössä niiden yhdistysten ja instituutioiden kanssa, jotka ovat olleet kiinnostuneista kulloisesta kulttuurivaikuttajasta.

Yhteistyökumppanit Salomaa – hankkeen osalta ovat:

Liedon Oppaat ry
Paikallisjärjestäjä

FiloCafe -työryhmä
Työryhmä on vastannut tilaisuuden sisällön rakentamisesta keskusteluissa useamman vuoden aikana. Työryhmään kuuluvat: Heikki Vuorila, Kaisa Pakkala, Matti Taneli ja Timo Leinonen.

Kotiseutuyhdistys Halinen-Räntämäki ry
Symposiumien toteutusmallin kehittäjä

Turun Lausuntakerho ry
Taiteellisten osioiden  toteuttaja vuosina 2016 ja 2017

Selostukset tapahtumasta paikallislehdissä:

Turun Seutusanomat, ks. tästä.
T
urun Tienoo, ks. tästä.

Kiitos kaikille osallisille ja mukana olleille!

Timo Leinonen