Jaakko Finno -näytelmähanke

Tilaisuus on pidetty. Kiitos kaikille! Ilta merkitsi ja lupasi paljon Finno -hankkeelle!

FiloCafe -iltana 22.11.2023 kello 19.30 – 21.00 Viidennellä näyttämöllä esitellään ja pohditaan näytelmähanketta: Finno, Agricola ja suomenkielisen virsikirjan synty.

Ilta on samalla kunnianosoitus emerita professori Irmeli Helinin muistolle, jonka käsikirjoitukseen näytelmäsarja perustuu, ja jonka kanssa tästä illasta ehdimme sopia ennen hänen poismenoaan.

Tilaisuudessa on esitellään tähän mennessä tehty; itse näytelmän päähenkilö, ensimmäisen suomenkielisen virsikirjan tekijä Jacobus Finno (noin 1540 – 1588), lausutaan hänen virsiään, esitellään suunnitelma näytelmän toteuttamisesta ja katsellaan Irmeli Helinin tekstiin perustuva katkelma näytelmästä. Illan päättää keskustelu kaikesta tästä.

Illan ohjelma on seuraava:

Timo Leinonen esittelee lyhyesti näytelmäprojektin ja sen nykyvaiheen ja lausuu/esittää nykysuomella kuusi Finnon virttä, jotka löytyvät vieläkin virsikirjasta:

  • 65 Oi Jumalan karitsa
  • 131 Oi Isä kaikkivaltias
  • 187 Armahda, Herra Jumala
  • 290 Kun Kristus käski sanansa
  • 534 Yö synkkä aivan hämmästyi

Ohjaaja Harri Helin kertoo näytelmäsarjasta, sen kaavailluista esityspaikoista ja siitä, mitä osia näytelmäsarja sisältää ja missä ne on suunniteltu esitettäväksi. Ja mihin kaikkiin toimiin hankkeesta kiinnostuneet voivat osallistua.

Jani Saarinen esittää monologin Jacobus Finnon elämän käännepisteistä, virsirunouden luomisen tuskasta ja suurista tavoitteista, suhteestaan Agricolaan sekä ristiriidoista opillisissa kysymyksissä ja virkanimityksissä.

Tervetuloa kokemaan, keskustelemaan ja saamaan uusia ajatuksia! 

Oviraha 5 euroa, johon sisältyy kahvi tee