Nietzschen elämänfilosofia, osa II

Tilaisuus on pidetty. Kiitos kaikille osallisille!

Matti Taneli Nietzsche -illassa

FiloCafe -ilta 15.3.2023 kello 19.30 – 21.00 Turun kaupunginteatterin Viidennellä näyttämöllä

Pappi ja filosofian opettaja Matti Taneli kertoi 10.5.2016 FiloCafe -illassa saksalaisesta filosofista Friedrich Nietzschesta (1844 – 1900), jolla on ollut ja on ehkä vieläkin suuri merkitys monella kulttuurialan lohkoilla niin moraalifilosofiassa, teologiassa kuin monella muullakin alalla kirjallisuutta unohtamatta. Taneli kertoi samalla myös omista kokemuksistaan Nietzscheä lukiessaan

Taneli jatkaa Nietzschen elämänfilosofian ja elämän pohdiskelua tämän päivän haasteiden valossa. Kysymys kuuluu nyt keskustelujen pohjaksi: Voimmeko oppia jotakin merkityksellistä Nietzschen vaiherikkaan ja kiihkeän elämän ja elämänfilosofia pohjalta ympäröivän todellisuuden ollessa nyt monessa mielessä toisenlainen kuin 1800 -luvun Saksassa?

Tervetuloa kokemaan, keskustelemaan ja saamaan uusia ajatuksia!

Oviraha 5 euroa, johon sisältyy kahvi tee.