KÄÄNTÄJÄ JA AIKA

FiloCafe -ilta 12.4.2023 kello 19.30 – 21.00 Turun kaupunginteatterin Viidennellä näyttämöllä

Professori, emerita Irmeli Helin

Kääntäjä ja aika opetuksen näkökulmasta

Turun yliopiston kääntämisen ja tulkkauksen emeritaprofessori Irmeli Helin kertoo kääntämisen filosofiasta ja sen muista perusasioista keskittyen erityisesti kysymyksiin siitä, mitä merkitsee aika kääntäjälle. Käännettävä teksti voi edustaa aivan toista aikakautta ja kulttuuria, mikä heijastuu väistämättä tavalla tai toisella käännöstekstiin ja kääntämisessä esiin nouseviin ongelmiin.

Professori Helin on muun opetustyön ja tutkimuksen ohella tutkinut suomalaisen virsirunouden uranuurtaja Jacobus Finnon (noin 1540 – 1588) aikoinaan joko suoraan tai välikielen kautta saksasta suomentamia virsiä ja keskittynyt erityisesti niihin 27 saksalaisperäiseen virteen, jotka ovat yhä suomalaisessa nykyvirsikirjassa. Hän on myös julkaissut aiheesta useita artikkeleita saksaksi, mutta myös suomeksi.

Hänen monografiansa ”Nachhaltige Botschaft in den Stürmen der Geschichte. Kirchenlieder der Lutherzeit in ihren alten und neuen finnischen Übersetzungen (2017)” on julkaistu suomalais-saksalaista kulttuuriyhteistyötä edistävän Aue-Stiftungin kustantamana.

Timo Leinonen

Ajan merkitys runon viestille

Timo Leinosen kertoo omista kokemuksistaan omissa käännöstöissään, kun hän huomasi tarvitsevansa filosofisten käsitteiden ja teorioiden rinnalla Percy Shelleyn ja J. L. Runebergin klassisia runosäkeitä omina nykykielisinä käännöksinä ymmärtääkseen konflikteja ja niihin aina sisältyviä voimakkaita tunnelatauksia ja niiden merkitystä konfliktien ratkaisuissa.

Tämän jälkeen hän on jatkanut erityisesti romantiikan ja siihen läheisesti liittyvän aikakauden runouden, erityisesti Edgar Allan Poen, Franz Mikael Franzenin ja erityisesti JOHN KEATSIN teosten käännöstyötä.

Lähestymistavasta

Helin ja Leinonen esittelevät omat lähestymistapansa illan pääteemaan, ajan merkitykseen kääntämistyössä. Helin tarkastelee teemaa yleisellä tasolla ja Leinonen oman kokemusmaailmansa antamin evin. He pyrkivät löytämään keskusteluyhteyden näiden kahden tarkastelukulman välillä toivoen, että kaikki mukana olevat voisivat osallistua tähän kiinnostavaan etsintätyöhön.

Tervetuloa kokemaan, keskustelemaan ja saamaan uusia ajatuksia!

Oviraha 5 euroa, johon sisältyy kahvi tee.