HUMANISMIN VÄLTTÄMÄTTÖMYYS JA SEN MONET MAHDOLLISUUDET

Joulukuun FiloCafe -ilta Pienessä Kirjapuodissa 10.12.2019 kello 17.00 – 18.30

KT, FM, TM Matti Taneli johdattelee keskusteluja humanismista. Hänen väitteensä on, että humanismi on ihmiselle sekä välttämätöntä että runsaita mahdollisuuksia tarjoavaa.

Taneli väittää, että humanismi on ihmiselle merkityksellisempää kuin talous ja tekniikka. Hänen perustelunsa väitteelle löytyvät tästä.

Tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja hakemaan uusia ajatuksia!

Oviraha 5 euroa, sisältää kahvin tai teen.

Lue lisää

ELÄMÄN EDELLYTYKSIÄ ETSIMÄSSÄ

Lokakuun FiloCafe -ilta Pienessä Kirjapuodissa 8.10.2019 kello 17.00 – 18.30

Tilaisuus on nyt pidetty. Keskustelu oli vilkasta ja maailmankäsitystä avartavaa.

Runot ja niiden lausunta täydensi kauniisti maailmankaikkeuden synnyn kertomusta sekä lähensi luonnontieteen perusteita filosofisiin pohdiskeluihin maailmasta ja ihmisestä siinä.

Tuntui kuin nytkin matka olisi ollut päämäärää tärkeämpi.

Kiitos kaikille osallistujille!

Lue lisää

TAIDE FILOSOFIN SILMIN JA MIELIN

Marita Airakorpi

Syyskuun FiloCafe -ilta Pienessä Kirjapuodissa 10.9.2019 kello 17.00 – 18.30

FM Marita Airakorpi kertoo alustuksessaan filosofien käsityksistä taiteesta, sen merkityksestä ihmiselle sekä taiteen ja todellisuuden suhteesta.

Lähtökohtana on mm. J. E. Salomaan ajatus siitä, että kaikenkattava todellisuus koostuu kaikesta siitä, mikä voidaan ajatella olevaksi ja ei-olevaksi, mahdolliseksi tai mahdottomaksi.

Taiteen filosofiassa on taas väitetty, että ehdoton totuus näyttäytyisi tajunnalle näkymättömän kautta.

Mitä nämä ajatukset tarkoittavat käytännön elämässä?

Tilaisuus on nyt pidetty. Alustus synnytti vilkkaan keskustelun. Asia tuntui olevan keskustelijoille hyvin merkityksellinen ja tärkeä.

Kiitos kaikille osallisille!

Tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja hakemaan uusia ajatuksia taas lokakuussa!

Oviraha 5 euroa, sisältää kahvin tai teen.

Lue lisää

VON WRIGHT JA HYVÄN MUUNNELMAT

Kesäkuun FiloCafe -ilta Pienessä Kirjapuodissa 4.6.2019 kello 17.00 – 18.30

OTL Timo Leinonen selvittää alustuksessaan filosofi Georg Henrik von Wright (1916 – 2003) elämää ja ajatuksia hyvän käsitteestä.

Tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja hakemaan uusia ajatuksia!

Oviraha 5 euroa, sisältää kahvin tai teen.

Tilaisuus on nyt pidetty. Kiitos kaikille osallisille!

Lue lisää

MITEN HOLOKAUSTI YMMÄRRETÄÄN TÄNÄÄN?

Toukokuun FiloCafe -ilta Pienessä Kirjapuodissa 14.5.2019 kello 17.00 – 18.30

Matti Myllykoski

Teologian tohtori, dosentti Matti Myllykoski johdattelee keskusteluja kysymykseen siitä, miten saksalaisten toisen maailmansodan aikana erityisesti juutalaisiin kohdistama systemaattinen kansanmurha, holokausti, ymmärretään tänään, kun tapahtumista on kulunut yli 70 vuotta.

Alustaja pohtii holokaustia mm. seuraavien kysymysten kautta: Miksi saksalaiset tappoivat miljoonia juutalaisia toisen maailmansodan aikana? Miksi juuri saksalaiset – ja miksi juuri juutalaisia? Mikä teki holokaustin mahdolliseksi? Ketkä halusivat ja toteuttivat juutalaisten kansanmurhan – suuri osa saksalaisista vai natsien kapea valtaeliitti? Mitä holokaustista on seurannut juutalaisuudelle, kristinuskolle ja sekulaarille Euroopalle?

Tilaisuus on nyt pidetty. Kiitos kaikille osallisille!

Lue lisää

RUNOLLINEN FILOCAFE -ILTA

Anthony Johnson

Huhtikuun FiloCafe -ilta Pienessä Kirjapuodissa 9.4.2019 kello 17.00 – 18.30

Tilaisuus on pidetty. Kiitos kaikille osallisille! Heidän ansiostaan tilaisuus sai Mikael Agricolan päivän arvon mukaisen sisällön. 

FM Marita Airakorven ja professori Anthony Johnsonin alustus on nyt luettavissa netistä. Se löytyy tästä linkistä What is Poetry ? Sama suomennettuna löytyy linkistä Mitä runous on?

Toukokuun FiloCafe -iltana tiistaina 14.5.2019 kello 17.00 – 18.30 keskustellaan Vartija -lehden päätoimittaja, dosentti Matti Myllykosken alustuksen pohjalta siitä, miten nykyisin suhtaudutaan holokaustiin. 

Tervetuloa silloin!

Lue lisää

IHMISEN PAIKKA – LUOLASSA VAI VAPAUDESSA?

Kuvan lähde

Maaliskuun FiloCafe -ilta Pienessä Kirjapuodissa 12.3.2019 kello 17.00 – 18.30

FM Marita Airakorpi johdattelee keskusteluja pohtien kysymystä ihmisen paikasta Platonin  luolavertaukseen  tukeutuen. Löytääkö ihminen paikkansa ennakkoluulojen pimeästä luolasta vai ajattelun vapauden valoista?

Tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja hakemaan uusia ajatuksia!

Oviraha 5 euroa, sisältää kahvin tai teen.

Tilaisuus on pidetty. Kiitos kaikille osallisille intensiivisestä keskustelusta ja  osallistumisesta!

Seuraava FiloCafe -ilta on 9.4.2019. Teemana on työryhmän Kirsi Lehto, Marita Airakorpi ja Timo Leinonen valmistelema ”Runollinen filosofiailta

Lue lisää

KANT IKUISESTA RAUHASTA JA OIKEUTETUSTA SODASTA

Matti Taneli

Helmikuun FiloCafe -ilta Pienessä Kirjapuodissa 12.2.2019 kello 17.00 – 18.30

KT Matti Taneli johdattelee keskusteluja kysymyksiin sodan oikeutuksesta ja ikuisen rauhan saavuttamisen mahdollisuudesta Kantin ajatusten siivittämänä.

Tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja hakemaan uusia ajatuksia!

Oviraha 5 euroa, sisältää kahvin tai teen.

Tilaisuus on pidetty. Kiitos kaikille osallisille intensiivisestä keskustelusta ja  osallistumisesta!

Seuraava FiloCafe -ilta on 12.3.2019. FM Marita Airakorpi alustaa keskustelut kysyen ”ihminen – materiaa vai henkeä?

Lue lisää