YRJÖ JYLHÄ – TAIPALEENJOEN RUNOILIJA

Runoilijan muotokuva

Runoilija ja kääntäjä Yrjö Jylhä syntyi Tampereella 1903 ja kuoli Turussa vuoden 1956 toiseksi viimeisenä päivänä. Eino Krohn luonnehtii Jylhää kuoleman runoilijaksi, jolle kuolema ja kärsimys olivat keskeiset teemat.

Tunsiko hän samalla itsensä vaeltajaksi, jolle oli annettu mahdoton tehtävä, josta hän kertoo runossaan Vaeltajalle?

Lue lisää

RASISMI JA FILOSOFIA

Jani Sinokki

Tilaisuus pidetään syksyllä 2020; aika ja paikka vielä avoinna.

FT Jani Sinokki toimii ylipisto-opettajana Turun yliopiston filosofian oppiaineessa. Hänen väitöskirjansa koski René Descartesin mielenfilosofiaa, ja hän on toimittanut teoksen Rasismi ja filosofia (Eetos 2017). Sinokin tämän hetkinen tutkimus rasismin filosofiassa liittyy erityisesti rasististen yleistysten luonteeseen.

Sinokin alustus koskee rasistista ajattelua ja sen erityispiirteitä. Mikä erottaa rasistiset ajatukset ja näkemykset ei-rasistisista? Mikä tekee rasismista erityisen yhteiskunnallisen ongelman? Miksi rasismi on kiinnostava filosofinen kysymys?

Lue lisää

CICERON FILOSOFIAN JÄLKIVAIKUTUS

Veli-Matti Rissanen

Veli-Matti Rissasen alustus Pienessä Kirjapuodissa on jouduttu peruuttamaan kahvilan toiminnan ennenaikaisen ja yllättävän lopettamisen takia.

Tilaisuus pidetään mahdollisesti 8.9.2020. Asiaan palataan, kun aika ja paikka on varmistettu.

FM Veli-Matti Rissanen on tuntiopettaja Turun yliopiston klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin oppiaineessa. Lisäksi hän suomentaa latinankielistä kirjallisuutta. Hänen erityisiä kiinnostuksen kohteitaan ovat Ciceron kirjeet ja filosofiset teokset sekä Ciceron jälkivaikutus.

Tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja hakemaan uusia ajatuksia!

Oviraha 5 euroa, sisältää kahvin tai teen.

Lue lisää

FILOSOFINEN PRAKTIIKKA – ATEENAN TOREILTA TURHUUDEN TURUILLE?

Tammikuun FiloCafe -ilta Pienessä Kirjapuodissa tiistaina 7.1.2020 kello 17.00 – 18.30.

Filosofi FM Heikki Vuorila selostaa alustuksessaan edustamaansa filosofista praktiikkaa, tämän filosofisen liikkeen lähtökohtia suhteessa antiikin retoriikan ja dialektiikan opettajiin, menestystä lupaaviin sofisteihin ja totuutta etsiviin opettajiin, filosofeihin, erityisesti Sokrateeseen ja Platoniin.

Heikki Vuorila pohtii tältä pohjalta sitä, voidaanko myös nykyfilosofit jaotella vastaavasti sofisteihin ja filosofeihin. Ja jos voidaan, niin ovatko filosofista praktiikkaa harjoittavat enemmän sofisteja kuin filosofeja?

Tilaisuus on pidetty. Kiitos kaikille osallisille kiinnostuksesta!

Lue lisää

ELÄMÄN EDELLYTYKSIÄ ETSIMÄSSÄ

Lokakuun FiloCafe -ilta Pienessä Kirjapuodissa 8.10.2019 kello 17.00 – 18.30

Tilaisuus on nyt pidetty. Keskustelu oli vilkasta ja maailmankäsitystä avartavaa.

Runot ja niiden lausunta täydensi kauniisti maailmankaikkeuden synnyn kertomusta sekä lähensi luonnontieteen perusteita filosofisiin pohdiskeluihin maailmasta ja ihmisestä siinä.

Tuntui kuin nytkin matka olisi ollut päämäärää tärkeämpi.

Kiitos kaikille osallistujille!

Lue lisää

TAIDE FILOSOFIN SILMIN JA MIELIN

Marita Airakorpi

Syyskuun FiloCafe -ilta Pienessä Kirjapuodissa 10.9.2019 kello 17.00 – 18.30

FM Marita Airakorpi kertoo alustuksessaan filosofien käsityksistä taiteesta, sen merkityksestä ihmiselle sekä taiteen ja todellisuuden suhteesta.

Lähtökohtana on mm. J. E. Salomaan ajatus siitä, että kaikenkattava todellisuus koostuu kaikesta siitä, mikä voidaan ajatella olevaksi ja ei-olevaksi, mahdolliseksi tai mahdottomaksi.

Taiteen filosofiassa on taas väitetty, että ehdoton totuus näyttäytyisi tajunnalle näkymättömän kautta.

Mitä nämä ajatukset tarkoittavat käytännön elämässä?

Tilaisuus on nyt pidetty. Alustus synnytti vilkkaan keskustelun. Asia tuntui olevan keskustelijoille hyvin merkityksellinen ja tärkeä.

Kiitos kaikille osallisille!

Tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja hakemaan uusia ajatuksia taas lokakuussa!

Oviraha 5 euroa, sisältää kahvin tai teen.

Lue lisää

VON WRIGHT JA HYVÄN MUUNNELMAT

Kesäkuun FiloCafe -ilta Pienessä Kirjapuodissa 4.6.2019 kello 17.00 – 18.30

OTL Timo Leinonen selvittää alustuksessaan filosofi Georg Henrik von Wright (1916 – 2003) elämää ja ajatuksia hyvän käsitteestä.

Tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja hakemaan uusia ajatuksia!

Oviraha 5 euroa, sisältää kahvin tai teen.

Tilaisuus on nyt pidetty. Kiitos kaikille osallisille!

Lue lisää