FiloCafe -ilta Pienessä Kirjapuodissa 14.3.2017 kello 17.00 – 18.30

Heikki Vuorila

 

FM Heikki Vuorila alustaa illan keskustelua teemasta: Auttaako filosofinen neuvonpito ihmistä eksistentiaalisessa kriisissä?

Illan alustajasta löydät tietoja osoitteesta https://vuorila.wordpress.com/heikki-vuorila/

Tutkimusten mukaan Euroopassa (ml. Suomi) ihmisiä vaivaa eksistentiaalinen tyhjiö. He ovat kadottaneet oman elämänsä tarkoituksen ja arvot. Nämä ihmiset haluaisivat keskustella omasta tulevaisuudestaan ammattiauttajien kanssa, mutta keitä he ovat? Yksi mahdollisuus on filosofinen neuvonpito (philosophical counselling), joka on maaliskuun FiloCafe-illan aiheena.

Saksalainen Gerd Achenbach avasi ensimmäisen nykyaikaisen filosofin vastaanoton Saksassa 1981. Achenbach korosti Sokrateen toimintaa esikuvanaan sanoen, ”filosofian on jälleen uskallettava astua elämään ja tarttua virkistävällä ajattelulla arjen vaikeuksiin”.

Achenbachin mukaan metodittomuus erottaa filosofian tieteistä. Filosofisessa keskustelussa pyritään sabotoimaan rutiinit ja saamaan ajattelu liikkeelle. Keskustelu filosofin kanssa ei ole missään nimessä terapiaa vaan asiakkaan oman ajattelun kunnioittamista ja sen laajentamista sekä uusien näkökulmien löytämistä käsillä olevaan aiheeseen.

FiloCafe-illan alustuksessa pyritään löytämään myönteinen vastaus filosofisen keskustelun hyödyistä eksistentiaalisiin kriiseihin sekä valottamaan filosofisen neuvonpidon historiaa ja sen merkitystä tulevaisuudessa.

Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan kahvin/teen juonnin lomassa!

Oviraha 5 euroa, sisältää kahvin tai teen.